Iedereen is welkom

Algemene voorwaarden

De hondenschool
U krijgt uitsluitend les van gediplomeerde kynologisch instructeurs die werken volgens de meest recente wetenschappelijk onderbouwde trainingsmethodes en zichzelf constant up-to-date houden door bijscholing. Er wordt getraind in groepen van maximaal 7 cursisten waardoor er veel persoonlijke aandacht is en er een gezellige sfeer binnen de groep is. Trainingen worden het gehele jaar door gegeven, mits er geen nationale feestdag op de datum valt.

Trainingslocatie
De trainingslocatie ligt aan de Groeneweg 38 in Buurmalsen. Deze accommodatie is voorzien van een groot omheind trainingsveld, een gezellige kantine met sanitair en een terras. Vanwege de beperkte parkeergelegenheid maken wij zo veel mogelijk gebruik van het openbare parkeerterrein dat even verderop ligt aan de Groeneweg. Dit geeft de honden de gelegenheid om na de rit even te ontspannen en eventueel hun behoefte te doen voorafgaand aan de training.

Trainen
Er wordt op donderdag en zaterdag lesgegeven. Iedere groepstraining duurt 45 minuten. Trainingen worden het gehele jaar door gegeven, met uitzondering van dagen waarop de temperatuur lager is dan 0°C of hoger dan 25°C. Na inschrijving krijgt u bericht op welk uur u bent ingedeeld indien dit niet vooraf besproken is.

Tarieven en betaling van het cursusgeld
Het lesgeld is gebaseerd op 4 lesdagen per maand. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00. Per kalendermaand wordt er een bedrag van € 42,00  in rekening gebracht via automatische incasso. Voor de tweede hond van dezelfde begeleider wordt de helft van het inschrijfgeld (€5,00) en de helft van het maandelijkse cursusgeld (€21,00) in rekening gebracht. In geval van niet tijdige betaling behoudt de hondenschool zich het recht voor om de cursist niet deel te laten nemen aan de les.

Privétraining
Het is mogelijk om op de donderdagmorgen en zaterdagmiddag een afspraak te maken voor een privétraining. Deze duurt 30 minuten en kost € 30,00 en wordt na de les contant of per directe overboeking voldaan. Mocht er sprake zijn van een ernstig gedragsprobleem, wordt er een afspraak gemaakt voor een gedragsconsult aan huis.

Annulering van trainingen
Annulering van een les wordt zo vroeg mogelijk door de instructeur doorgegeven via de WhatsApp groep. Indien er wegens afwezigheid van de instructeur een les vervalt wordt deze in de navolgende periode gecompenseerd. Indien er twee of meer achtereenvolgende lessen worden geannuleerd, wordt dit verrekend met het cursusgeld voor de volgende maand. Door de cursist afgezegde lessen komen automatisch te vervallen. Het is niet mogelijk geld terug te ontvangen. Indien u verhinderd bent, dient dit zo snel mogelijk via de WhatsApp groep te worden doorgegeven.
Bij tussentijds stoppen met de cursus is restitutie van het cursusgeld alleen mogelijk bij eventuele ziekte/blessures waardoor de hond op dierenartsadvies niet mee mag trainen. Indien gestopt wordt met deelname aan de trainingen moet dit voor de eerste van de maand zijn doorgegeven.

Aansprakelijkheid
Training geschiedt geheel op eigen risico. De hondenschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan, vermissing van en/of diefstal van uw hond en/of bezittingen. De cursist dient te beschikken over een WA-verzekering waarbij de hond is meeverzekerd.

Klachtenregeling
De cursist dient een klacht mondeling of schriftelijk aan de hondenschool te communiceren. De klacht van de cursist wordt serieus in behandeling genomen. De klachtenprocedure kunt u hier vinden.

Laatste aanpassing 8-11-2023