Groepslessen na 14-10-2020

Onze groepslessen gaan gewoon door tijdens na de laatste coronamaatregelen. Er zal worden getraind in 2 groepen van maximaal 4 personen. De tussenruimte tussen de 2 groepen zal minimaal 20 meter zijn.

Volg tijdens het verlaten van het veld de speciale looproutes zoals aangegeven. Hiermee voorkomen we dat groepen elkaar tegenkomen tijdens het verlaten en betreden van het veld.

Wij verzoeken iedereen buiten het hek te wachten tot er wordt gevraagd het terrein te betreden.

Iedereen dank voor de medewerking.